Migrasjonskort

Ifølge vedtak No. 413 fra Den Russiske Føderasjonens regjering av 16. august 2004 ”Om bruk av migrasjonskort” har en utenlandsk statsborger en plikt til å få og fylle ut et migrasjonskort ved innreise til Den Russiske Føderasjon samt forevise det kortet til grensekontrolltjenere som setter innreisestempel inn i migrasjonskortet hvis informasjonen stående der tilpasser informasjonen fra visum og pass. 

Skjemaer til migrasjonskort gis gratis til utenlandske statsborgere ved deres innreise til Den Russiske Føderasjon. Det gjøres av ansatte ved grensekontrolltjenester eller representanter for transportorganisasjoner assisterende til de utenlandske statsborgerne som reiser inn i Den Russiske Føderasjon.

Migrasjonskortet beholdes av den utenlandske statsborgeren i løpet av hans/hennes oppholdsfrist i Den Russiske Føderasjøn og forvises sammen med andre dokumenter nødvendige for å bli registrert på oppholdssted. 

I tilfelle skade eller tap av migrasjonskortet må den utenlandske statsborgeren melde om dette lokale politiavdelingen (MVD) på oppholdstedet. Da utenlandske statsborgeren forviser dokumentene som bekrefter hans/hennes innreise til Den Russiske Fæderasjon får han/hun gratis en duplikat til migrasjonskortet.

Under utreise fra Den Russiske Føderasjon har den utenlandske statsborgeren plikt til å levere sitt migrasjonskort tilbake til ansatte ved grensetjenesten i tilsvarende russisk grensepasseringssted.