Visa til Russland

Kjære søkere,

For å forbedre kvaliteten på tjenestene skal besøkende som ønsker å levere inn visumsøknader fra 11. mai 2018 direkte til det Russiske Generalkonsulatet gjøre det kun ved obligatorisk forhåndsregistrering på nedenstående lenker:   

http://kirkenes.kdmid.ru/queue/  (på russisk) eller http://kirkenes.kdmid.ru/queue-en/  (på engelsk).

Vær oppmerksom på at bestillingsbekreftelsen må skrives ut og leveres inn til Generalkonsulatet sammen med andre visumdokumenter.

Dear applicants,

In order to improve the quality of services visitors, wishing to submit visa applications from May 11, 2018 directly to the Russian Consulate General, can only make it upon mandatory pre-registration on the following links:

http://kirkenes.kdmid.ru/queue/  (in Russian) or http://kirkenes.kdmid.ru/queue-en/  (in English).

Please note that the booking confirmation must be printed and presented to the Consulate General together with other visa documents. 

Visumsøknadskjema / Visa Application Form