Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes (Norge)

Kjære søkere,

Generalkonsulatet gjør oppmerksom på at siden 11. mai 2018 er det i Kirkenes kun Visumsentret TASS, som er autorisert av russisk UD, som har fullmakt til å gi konsultasjon til visumsøkere. Brev med visumsøknader bes sendt til Havneveien 5, 9915, Kirkenes, Norge. Benytt gjerne lenken https://tass-norway.no/no/news for å lese mer om reglene.

mer...