Russiske Visumsenteret

OM DET RUSSISKE VISUMSENTERET I KIRKENES

Dem som søker et visum eller grenseboerbevis (GBB) til Russland anbefaller vi at søkere henvender seg til det Russiske Visumsenteret i Kirkenes som ligger på: Havneveien 5, 9900, Kirkenes, Norge; nettside: https://norway.interlinkservice.world/.

Visumsenteret har som mål å heve kvaliteten på betjeningen av norske statsborgere, tredjelandsborgere og statsløse personer som søker om innreisevisa eller Grenseboerbevis (GBB) til Den Russiske Føderasjon samt å påskynde og forenkle behandlingsprosessen og skape de mest komfortable forhold for søkere. Det andre russiske Visumsenteret i Norge ligger i Oslo. 

Visumsenteret i Kirkenes er offisielt autorisert til å motta, behandle og forelegge visumsøknader og GBB til Den Russiske Føderasjonens Generalkonsulat fra privatpersoner, forskjellige selskaper og byråer (inkl. reisebyrå) samt inndrive konsulatgebyrene og utstede pass med ferdige visa og GBB. De ansatte ved Visumsenteret gir besøkende veiledning i spørsmål om utfylling av søknadskjemaer, et nødvendig sett av visumdokumenter, en framgangsmåte og frister av utstedelsen osv.

Det er bare det russiske Generalkonsulat i Kirkenes som tar avgjørelser i spørsmål om utstedelse av visum og GBB eller avslag på det.

Alle selskaper og byråer inkludert reisebyråer og andre formidlingsfirmaer som driver med utstedelse av visa til Russlands for egne medarbeidere og kunder skal søke om visa kun gjennom Visumsenteret uavhengig av målet med innreise til Russland.

Visumsenteret i Kirkenes har et fast tjenestegebyr på 300 NOK for et visum og 180 NOK for et GBB som er stilt helt til dets disposisjon. Tjenestegebyret skulle ikke blandes sammen med et konsulært gebyr som overføres til det russiske generalkonsulatet. Det konsulære gebyret reguleres av gyldige mellomstatlige avtaler og tariffer.

For videre opplysninger vennligst ring til Visumsenteret i Kirkenes på tlf. +47 909 47 216.