16 mars

Pressemelding fra Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense, Roger Jakobsen

Norges grensekommissær har fått informasjon fra sin russiske motpart om ekstraordinære tiltak som trådte i kraft fra 15.3.2020 for å begrense spredningen av koronavirus:
Det er midlertidig stans av trafikken fra Norge til Russland for borgere som reiser inn med formål å gjennomføre jobbvirksomhet, samt har private-, studie- eller turistformål. Denne begrensningen gjelder ikke for borgere av Hviterussland, medlemmer av offisielle delegasjoner eller personer som har oppholdstillatelse i Russland (russiske borgere). 
Reisende som har tillatelse å krysse riksgrensen mellom Norge og Russland for å returnere til sitt bosted (gjelder begge retninger) og ikke har eget kjøretøy eller annet transportalternativ over riksgrensen bes ta kontakt med henholdsvis Kgl. norsk generalkonsulat i Murmansk for dem som reiser til Norge og Den russiske føderasjons generalkonsulat i Kirkenes for dem som reiser til Russland for oppdatering, informasjon og koordinering. Denne gruppen reisende vil bli gitt mulighet til å krysse grensen til fots under vilkår av at man på forhånd selv har organisert umiddelbar videre transport slik at det ikke blir opphopning på grensepasseringsstedene.