18 september / 2014

Om møte i Den norsk-russiske kommisjon for felles oppgang av riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon

Den 16-18. september 2014 det trettende møtet i Den norsk-russiske kommisjon for felles oppgang av riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon fant sted i Kirkenes. Den russiske delegasjonen ledet av Ambassadør en mission spéciale A.A.Obukhov besto av representanter fra Utenriksdepartementet, Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB), Forsvarsdepartementet og OAO Aerogeodezia. Den norske part ble representert av ansatte ved Utenriksdepartementet, Grensekomissariatet og Statens Kartverk.<br />
<br />
I rammen for møtet ble gjennomført en befaring i båter til Pasvikelva for å rekognosere noen områder av vassdragene. Etter befaringsresultatene konstaterte partene behov for å gjennomføre hydrografiske feltarbeider i grenseelvene og tilhørende sjøer. Møtet ble avsluttet med undertegning av en protokoll som bestemte retninger for videre arbeid.<br />
<br />
Det neste møte i Den norsk-russiske kommisjon for felles oppgang av riksgrensen er planlagt til slutten av november 2014 i Moskva.