15 august

Om konsulært besøk til Bodø

15. august 2020 ble det arrangert konsulært besøk for russiske statsborgere bosatt i Bodø-området. Generalkonsul Nikolay Konygin svarte også på deres spørsmål.