04 mars

Om foredraget for norske fylkeskommuners internasjonale rådgivere

4. mars d.å. holdt Russlands Generalkonsul Nikolay Konygin foredrag om russisk-norsk samarbeid i nordområdene for norske fylkeskommuners internasjonale rådgivere som samlet seg i Kirkenes.