i dag

Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes (Norge)

Kjære søkere,

Generalkonsulatet gjør oppmerksom på at siden 11. mai 2018 er det i Kirkenes kun Visumsentret TASS, som er autorisert av russisk UD, som har fullmakt til å gi konsultasjon til visumsøkere. Brev med visumsøknader bes sendt til Havneveien 5, 9915, Kirkenes, Norge. Benytt gjerne lenken https://tass-norway.no/no/news for å lese mer om reglene.

For å få best kvalitet på visumtjenestene, kortest behandlingstid og lavest pris bes søkere sende visumdokumentene kun til det offisielle russiske Visumsentret TASS i Kirkenes (eller i Oslo). Dokumenter som blir levert per post direkte til det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, oversendes automatisk til Visumsentret TASS i Kirkenes for videre behandling. Andre lokale selskaper og organisasjoner som tar imot visumdokumenter per post, leverer dem til sluttbehandling på Visumsentret TASS i Kirkenes, som har en fast pris på 300 NOK for hver søknad.     

Generalkonsulatet informerer om at konsulærgebyret for EU-borgere er 315 NOK for utstedelse av vanlige visum (minst 10-12 dager) og 630 NOK for hastebehandling (minst tre dager). Humanitære visa til EU-borgere, nordmenn, sveitsere og islendinger utstedes som regel gebyrfritt. Vær oppmerksom på at utstedelse av visum på dagen ikke er mulig.

Ved spørsmål om konsulærgebyr og tariffer for tredjelands borgere skal en ta kontakt kun med Visumsentret TASS i Kirkenes på tlf.: +47 909 47 216 (08:00-15:15) eller Visumsentret TASS i Oslo på tlf.: +47 224 12 647 (08:00-16:00).