13 april

About the working hours of the Borisoglebsk – Storskog border crossing point


Kjære besøkende!

Vi gjør dere oppmerksomme på at i samsvar med russik-norsk overenskomst av 3. april 2020 er åpningstiden for grensepasseringsstedet Borisoglebsk-Storskog endret til kl. 10:00 – 13:00 norsk tid. Endringene trer i kraft f.o.m. 15. april 2020.

Dear visitors!

Please note that in accordance with a Russian-Norwegian agreement of April 3, 2020, the Borisoglebsk – Storskog border crossing point working hours will be from 10:00 a.m. til 01:00 p.m. (Norwegian time). The changes will enter into force April 15, 2020.