Visas for citizens of Turkey

Visas for citizens of Turkey

According to Paragraph 1, Article 10, the ”Agreement between Russia and Turkey on mutual trips of citizens” of May 12, 2010 is partially suspended from January 1, 2016. A regular procedure of application for Russian visas is introduced for citizens. In the same time Turkish citizens who entered Russia before January 1, 2016 can stay in it without visas for 30 days.

This procedure is not to be applied to citizens of Turkey who have residence permits in the Russian Federation, diplomatic or service passports, or seaman's books.


Om utstedelse av visa til Tyrkias statsborgere

Ifølge paragraf 1 artikkel 10 i Avtale mellom Russland og Tyrkia om gjensidige reiser for statsborgere fra den 12. mai 2010 blir den delvis suspendert fra den 1. januar 2016. En vanlig prosedyre for søknad om russiske visa skal innføres for tyrkiske statsborgere. Samtidig kan tyrkiske statsborgere hvem kom til Russland før den 1. januar oppholde seg i det uten visa opp til 30 dager.

Denne prosedyren gjelder ikke Tyrkias statsborgere som har oppholdstillatelser i Den russiske føderasjon, diplomatiske eller tjenestepass, eller sjøfartsbøker.