The Russian Visa Center

THE RUSSIAN VISA APPLICATION CENTER IN KIRKENES

In order to obtain a Russian visa or a Border Traffic Permit (BTP) it is recommended to apply through the Visa Application Center in Kirkenes located at: Havneveien 5, 9900, Kirkenes, Norge; website: https://norway.interlinkservice.world/.

The Visa Application Center is to enhance the quality of service for Norwegian and other countries’ citizens and stateless persons who wish to obtain a visa or BTP to the Russian Federation, as well as to speed up and facilitate visa procedure and make it the most comfortable for customers. There is one more Russian Visa Application Center in Norway located in Oslo.

The Visa Application Center in Kirkenes is officially authorized to accept and process documents required for a visa and BTP forwarding them to the Consulate General of the Russian Federation from any individuals, organizations or companies (including travel agencies) as well as collect consular fees and issue passports with granted visas and BTPs. The staff-members of the Visa Application Center consult customers regarding filling out the visa application, required documents, processing time and other visa formalities.

The final decision to issue or refuse a Russian visa and BTP is taken by the Consulate General of the Russian Federation in Kirkenes.

All companies and organizations, including travel agencies, applying for visas for their employees and customers, regardless of the purpose of visit to Russia, must deal via visa application centers only.

The Visa Application Center in Kirkenes has a fixed service fee of NOK 300 NOK for a visa and 180 NOK for a BTP that is put entirely at its disposal. The service fee is not a consular processing fee that is transferred to the Russian consular institution. The amount of the consular processing fee is regulated by intergovernmental agreements and tariffs currently in force.

For further information on visa services, please call the Visa Application Centre in Kirkenes at +47 909 47 216.


OM DET RUSSISKE VISUMSENTERET I KIRKENES

Dem som søker et visum eller grenseboerbevis (GBB) til Russland anbefaller vi at søkere henvender seg til det Russiske Visumsenteret i Kirkenes som ligger på: Havneveien 5, 9900, Kirkenes, Norge; nettside: https://norway.interlinkservice.world/.

Visumsenteret har som mål å heve kvaliteten på betjeningen av norske statsborgere, tredjelandsborgere og statsløse personer som søker om innreisevisa eller Grenseboerbevis (GBB) til Den Russiske Føderasjon samt å påskynde og forenkle behandlingsprosessen og skape de mest komfortable forhold for søkere. Det andre russiske Visumsenteret i Norge ligger i Oslo. 

Visumsenteret i Kirkenes er offisielt autorisert til å motta, behandle og forelegge visumsøknader og GBB til Den Russiske Føderasjonens Generalkonsulat fra privatpersoner, forskjellige selskaper og byråer (inkl. reisebyrå) samt inndrive konsulatgebyrene og utstede pass med ferdige visa og GBB. De ansatte ved Visumsenteret gir besøkende veiledning i spørsmål om utfylling av søknadskjemaer, et nødvendig sett av visumdokumenter, en framgangsmåte og frister av utstedelsen osv.

Det er bare det russiske Generalkonsulat i Kirkenes som tar avgjørelser i spørsmål om utstedelse av visum og GBB eller avslag på det.

Alle selskaper og byråer inkludert reisebyråer og andre formidlingsfirmaer som driver med utstedelse av visa til Russlands for egne medarbeidere og kunder skal søke om visa kun gjennom Visumsenteret uavhengig av målet med innreise til Russland.

Visumsenteret i Kirkenes har et fast tjenestegebyr på 300 NOK for et visum og 180 NOK for et GBB som er stilt helt til dets disposisjon. Tjenestegebyret skulle ikke blandes sammen med et konsulært gebyr som overføres til det russiske generalkonsulatet. Det konsulære gebyret reguleres av gyldige mellomstatlige avtaler og tariffer.

For videre opplysninger vennligst ring til Visumsenteret i Kirkenes på tlf. +47 909 47 216.