21 oktober

Om åpningen av X Russisk-norske grensesamarbeidsdager

21. oktober 2020 startet X Russisk-norske grensesamarbeidsdager, arrangert av Murmansk-regionens ministerium for økonomisk utvikling. Arrangementet samler tradisjonelt representanter for de regionale myndighetene i Russland og Norge og blir et effektivt format for dialog, diskusjoner og meningsutveksling. I år ble diskusjonen arrangert digitalt.

Russlands generalkonsul i Kirkenes N.A.Konygin holdt en tale på plenarmøtet for arrangementet og snakket om hovedområdene for regionalt samarbeid mellom de to landene. Etterpå deltok han også i "Konsulær time" og svarte på spørsmålene til innbyggere i grenseområder.