12 juni / 2014

Om mottakelse i anledning av Russlands nasjonaldag i det russiske Generalkonsulatet

Den 12. juni 2014 ble en mottakelse i anledning av Russlands nasjonaldag holdt i det russiske Generalkonsulatet.<br />
<br />
Til stede var Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy, ordfører i Sør-Varanger Cecilie Hansen, ledelse i Petsjenga kommune i Murmansk fylke, ansatte til det norske og det internasjonale Barentssekretariatet, politikere, forretningsmenn og offentlige personer fra Finnmark fylke, representanter fra grense-, politi- og tollmyndigheter samt Garnisonen i Sør-Varanger og den Russiske foreningen i Kirkenes.<br />
<br />
I sin hilsningstale til forsamlingen sa Russlands Generalkonsul i Kirkenes Mikhail Noskov at fundamentale endringer i Russlands politikk, økonomi og samfunnsordning hadde skjedd i landet siden erklæring av statens suverenitet ble signert. I løpet av kort tid ble det gjort mye men den Russiske Føderasjonen har fremdeles store utfordringer. Forbedring av våre statsborgeres liv og konsolidering av Russlands internasjonale posisjoner avhenger av om den vil løse dem med suksess.<br />
<br />
Utenrikspolitikk og etablering av gjensidig fordelaktig samarbeid får en viktig rolle i løsningen av disse problemer. Norge er en av Russlands pålitelige partnere. Regionalt og grensekryssende samarbeid mellom landene våre utvikler seg særlig dynamisk. Det gjør framskritt i mange området slik som fiskeoppdrett, turisme, kultur- og idrettsforbindelser, utdannelse, barnevern, atomsikkerhet, samt innen kontakter mellom politi, grensevakt og redningstjenester i de to landene.<br />
<br />
Russlands nasjonaldag er en av de viktigste offentlige helgedagene som er like viktig både for landets befolkning og landsmenn som bor i utlandet.