30 november / 2019

Om møtet med med russiske landsmenn i Bodø


30. november 2019 hadde Generalkonsulen Nikolay Konygin møte med russiske landsmenn i Bodø hvor han svarte på deres spørsmål.