18 august

Om møte med Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense Jens-Arne Høilun

18. august 2020 hadde Generalkonsul Nikolay Konygin møte med nye Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense Jens-Arne Høilund.

Det ble tatt opp aktuelle spørsmål om grensepassering.