14 februar

Om møte med Norges Generalkonsul i Murmansk Erik Svedahl


14. februar d.å. møtte Russlands Generalkonsul i Kirkenes Nikolay Konygin Norges Generalkonsul i Murmansk Erik Svedahl.

Primær oppmerksomhet ble satt på konsulære spørsmål og regionalt utdannings- og krigshistorisk samarbeid.