08 august

Om konsulært besøk til Tromsø

8. august 2020 ble arrangert konsulært besøk for russiske statsborgere bosatt i Tromsø-området. Generalkonsul Nikolay Konygin svarte også på deres spørsmål.