05 februar / 2015

Om Kirkeneskonferansen-2015

Den 4.-5. februar 2015 ble den internasjonale årskonferansen om sosial, politisk og industriell utvikling av nordområder arrangert i Kirkenes. Arrangementet ble organisert av Kirkenes Næringshage med støtte fra Norges UD, Barentssekretariatet samt Sør-Varanger kommune. Norges utenriksminister Børge Brende, Russlands ambassadør i Norge Vyacheslav Pavlovskiy, guvernør i Murmansk fylke Marina Kovtun, formann av Murmansk fylkesduma Mikhail Ilyinykh, fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, Russlands handelsrepresentant i Norge Tamara Chernysheva, ansatte ved Russlands Generalkonsulat i Kirkenes, regionale politikere og representanter for næringsliv fra Finland, Norge og sverige samt mange andre deltok i arrangementet.<br />
<br />
I løpet av den første dagen av forumet lagte man betydelig vekt på norsk-russisk regionalt samarbeid under gjensidige begrensninger. Da Børge Brende åpnet en plenumsdiskusjon, sa han blant annet at Norges beslutning om å godkjenne EUs sanksjoner mot Russland i sammenheng med Ukraina-krisen var riktig. Samtidig understreket han at Norge er interresert i å fortsette samarbeid med Russland på flere områder. - Vi ønsker oss et best mulig og mest mulig normalt forhold til vår nabo i øst. Vi vet at viljen til samarbeid er til stede her i nord på den andre siden av grensen, poengterte Norges utenriksminister.<br />
<br />
I sin konferansetale sa guvernør i Murmansk fylke Marina Kovtun at kontaktene i russisk og nordeuropeisk grenseland hadde utviklet seg forsiktig i mange år og at det er nødvendig å fortsette dem. Samtidig påpeket hun at Russlands europeiske partnere ikke ønsker å høre hele sannheten om begivenhetene i Ukraina.<br />
<br />
Russlands handelsrepresentant i Norge Tamara Chernysheva betegnet hovedretninger i norsk-russiske handels- og økonomiske forbindelser under næverende politiske situasjonen og oppfordret næringslivet fra begge landene til å aktivere samarbeidet uten hensyn til sanksjonene.