09 mai / 2014

Om feiring og markering av Seiersdagen i Kirkenes

Den 8-9. mai 2014 ble 69–årsdagen av Seieren i Den Store Fedrelandskrigen på tradisjonelt vis høytidelig markert i Kirkenes. Ordfører i Sør-Varanger C.Hansen, statssekretær fra Kunnskapsdepartementet B.Jordahl, ledelse av det Norske Grensekomissariatet og Garnisonen i Sør-Varanger, veteraner som hadde tjenestegjort i ulike fredsbevarende operasjoner i etterkrigstiden, ansatte ved det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes, Sør-Varanger innbyggere og russiske sjømenn fra trålere i Kirkenes havn deltok i markeringen.<br />
<br />
Under feiringen ble kranser og blomster lagt ned ved minnesmerker i Grenselandet til minne om falne soldater og offiserer fra Den Røde armé, norske patrioter og sovjetiske krigsfanger som døde i Nord-Norge. Barnas musikkorps fra Kirkenes ungdomsskole spilte Norges og Russlands nasjonalsanger og sovjetiske melodier fra krigstiden. Takket være initiativet fra den Russiske foreningen i Kirkenes ble det arrangert et kor av lokale russiske barn som leste dikt og sang sanger om krigen. Som i fjor ble det demonstrasjonsflygninger av F-16 jagerfly fra Bodø lufthavn og en høytidelig flaggheising ble holdt. I Grenselandmuseet var det også et møte med krigsveteran H.Mikalsen som fortalte om sin krigstjeneste i Afghanistan i begynnelsen av 2000-tallet.<br />
<br />
Deltakere på markeringen understrekte hvor viktig det var å bevare minner om en felles kamp av norske og russiske folk mot nazismen i løpet av den Andre verdenskrigen. Det århundrelange og gode naboskapet som skjer mellom landene våre og økte under krigen er en garanti for å sikre et fredelig liv for kommende generasjoner i Norge og Russland.