07 november / 2014

Om de 4. Grensesamarbeidsdagene og det 5. årlige forumet ”Europeisk grensedialog”

Den 6-7. november ble de årlige Grensesamarbeidsdagene holdt for fjerde gang i Pechenga kommune (Nikel og Zapolyarnyj) og det 5. årlige forumet ”Europeisk grensedialog” arrangert i Kirkenes.<br />
<br />
Det var Murmansk Fylkeskommune, Pechenga kommune, Europeisk Institutt for Stabilitet og Utvikling (Institute for Stability and Development - ISD) og det Norske Barentssekretariatet som organiserte arrangementene. I de møtene på begge sider av den norsk-russiske grensen deltok viseguvernøren i Murmansk fylke G.I.Stratiy, Fylkesordfører i Finnmark R.Sjåstad, leder ved det Norske Barentssekretariatet P.Svensgaard, leder fot ISD formynderråd P.Pajas (Tsekkia), ledelsen i de russiske og de norske grensebyene, ansatte ved Utenriksdepartementene fra Russland, Norge og Finland, det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes, det Norske Generalkonsulatet i Murmansk, representanter fra næringsmiljøet, ekspertmiljøet, ikke-statlige organisasjoner og medier fra begge land (rundt 150 mennesker totalt).<br />
<br />
Det var også gjester fra Aserbajdsjan, Armenia, Bulgaria, Finland, Moldova, Polen, Serbia, Slovakia, Tsjekkia, Tyrkia og Ukraina som deltok i forumets arbeid og representerte sine myndigheter, forskningssentre og ikke-statlige organisasjoner.<br />
<br />
Grensesamarbeidsdagene ble organisert i form av et plenumsmøte og tre rundebordskonferanser om turisme, ungdomsinitiativer, entreprenørskap, kulturforbindelser, utvidelse av bevegelse over grensen og forenkling av grensepassering. Deltakere av diskusjoner poengterte en høy grad av gjensidig tillit i Barentsregionen og snakket om framgangen i regionalt og grensekryssende samarbeid mellom Norge og Russland. Alle tror at turisme kan bli en av prioriteringene i det bilaterale samarbeidet og at den vil være i stand til å konkurrere med olje- og gassektoren, gruvedrift og fiskeri.<br />
<br />
På møtet i Kirkenes fortsatte man å diskutere forskjellige virkemidler og erfaringer av regionalt samarbeid mellom Norge, Russland, EU og andre land.<br />
<br />
Russlands UD-representant informerte om den forestående fullføringen av den nåværende programperioden og at nye program for grensekryssende samarbeid fram til 2020 blir utarbeidet. Man understreket at det regionale samarbeidet bidrar mye til å sikre en bærekraftig utvikling i Europa og at erfaringer av en praktisk interaksjon i rammet av programmene kan medvirke til å fjerne mistillit og det konfliktpotensialet som Russland, EU og en rekke europeiske land har i det siste akkumulert i forhold til hverandre. Man uttrykket håp om at et felles kollektivarbeid vil hjelpe å forsterke det europeiske sikkerhetssystemet og selvfølgelig realisere et potensial for regional og europeisk integrasjon samt bidra til å bygge det felles humanitære og økonomiske rommet.