17 mai / 2014

Om besøket av Murmansk fylkes fungerende guvernør Marina Kovtun til Finnmark fylke og arrangementer i anledning 200-årsdagen av Norges Grunnlov

Murmansk fylkesregjerings delegasjon, med fungerende guvernør Marina Kovtun i spissen, besøkte Finnmark fylke den 16.-17. mai 2014 etter innbydelse fra fylkets ordfører Gunnar Kjønnøy. Fungerende direktør av det nordvestlige senteret for håndtering av radioaktive avfall ”SevRAO” som er en filial til ”RosRAO” statlige selskapet for håndtering av radioaktive avfall Valerij Panteleev, Barneombudsmann i Murmansk fylke Boris Kogan, en representant til Russlands UD i Murmansk Jevgenij Galkin og Russlands generalkonsul i Kirkenes Mikhail Noskov deltok også i arrangementer under besøket fra Russlands side.<br />
<br />
Under forhandlingene som ble holdt den 16. mai i Vadsø diskuterte partene spørsmål om samarbeid mellom fylkene Murmansk og Finnmark under det eksisterende memorandum fra 6. april 2011 og utsikter for videre interaksjon, inkludert en felles feiring av 70-årsdagen for Den Røde Armés frigjøring av Norge fra nazister i oktober 2014.<br />
<br />
Deltakerne bemerket at prosjektene i forskjellige områder som miljø, atomsikkerhet, jord- og skogbruk, barnevern, undervisning og helse blir godt realisert.<br />
<br />
Ved slutten av forhandlingene undertegnet Marina Kovtun og Gunnar Kjønnøy en protokoll om forlengelse av memorandumet fra 6. april 2011 til ett år før en ny avtale om samarbeidet blir inngått. I tillegg undertegnet Gunnar Kjønnøy og Valerij Panteleev fire kontrakter om å videre forbedre et oppbevaringssted for atomavfall i Andreeva bukta på totalt ca. 18 millioner NOK.<br />
<br />
Den 17. mai deltok den russiske delegasjonen i feiringen av den norske Grunnlovens 200-årsjubileum. Høytidelige markeringer i Vadsø inkluderte heisningen av Norges flagg, det tradisjonelle skoletoget og borgertoget, høymessen og den offentlige mottakelsen.<br />
<br />
- Dagens økonomiske oppblomstring og politisk stabilitet i Norge er et resultat av Grunnlovens prinsipper som ikke endres og absolut svarer til norsk nasjonal karakter og norske interesser, understrekte i sin gratulasjon Marina Kovtun.<br />
<br />
Markeringene i sammenheng med den norske nasjonaldagen skjedde også i Vardø. Det var en delegasjon fra Arkangelsk fylke og ansatte ved det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes som deltok fra russisk side. Den 16. mai diskuterte nestleder ved Arkangelsk Duma Tatiana Borovikova og Arkangelsk varaordfører Irina Orlova sammen med Vardø ordfører Lasse Haughom aktuelle samarbeidsspørsmål mellom vennskapsbyene. Den 17. mai la den russiske delegasjonen blomster ned ved minnsemerker i Kiberg til minne om norske partisaner som falt under den Andre verdenskrigen.