03 august / 2014

Om besøket av delegasjon fra russisk forening ”Norges venner” i Sør-Varanger

Den 31. juli – 3. august 2014 deltok delegasjonen fra den russiske foreningen ”Norges venner” (Moskva) med organisasjonslederen V.Y.Orlova i tradisjonelle årlige ”Kirkenesdagene”. Under sitt besøk i Sør-Varanger hadde de russiske gjestene møter med Sør-Varanger ordfører C.Hansen, ansatte ved det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes. Delegasjonen overbrakte som en gave til russisk forening i Kirkenes samt til orthodox Den Hellige Trifon menighet bøker på russisk språk, ikoner, DVD-er med filmene om kultur i kunst i dagens Russland, spille- og barnefilmene. En rekke bøker ble også presentert til Sør-Varanger bibliotek hvor det finnes en avdeling med russiske aviser og literatur.<br />
<br />
En krigsveteran B.S.Osipov som deltok i kampen i Nord under Den Store Patriotiske krigen og fyller 92 år i 2014 var blant gjestene og ble intervjuet av lokal ”Sør-Varanger avis”. Medlemmene av ”Norges venner” besøkte også minnesteder knyttet til frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 1944 og lagde blomstrene ned ved Russemonumentet i Kirkenes.