11 desember / 2019

Om møte med direktøren for Arktisk råds sekretariat Nina Buvang Vaaja


Den 11.desember 2019 hadde den russiske generalkonsulen i Kirkenes Nikolay Konygin møte med direktøren for Arktisk råds sekretariat Nina Buvang Vaaja.