30 januar

BRIEFING AV RUSSISK UD SIN TALSKVINNE M.ZAKHAROVA ANGÅENDE MEGLING OG FEIL I E-VISUMSØKNADER FOR BESØK TIL RUSSLAND

Vi følger opp situasjonen med utstedelse av elektroniske visa (e-visa) for besøk av noen utvalgte regioner i Russland. I det siste har det dukket opp enkelte publikasjoner med informasjon om nettsteder av forskjellige reisebyråer og tvilsomme meglere som tjener på utfylling av e-visunsøknader til Russland. Avgiftene for disse tjenestene er ganske store og varierer fra 15 til 40 euro per søknad. Vi bestrider selvfølgelig ikke på noen måte utenlandske statsborgeres rett til å bruke pengene etter eget skjønn, men vi vil minne at det nevnte e-visum til de utpekte regioner i Russland er gratis og søkes kun på Russlands utenriksdepartement sitt spesialnettsted evisa.kdmid.ru. Det trenges ikke noen invitasjoner, bekreftelse om hotellbooking eller noe annet dokument som beviser formålet med turen til Russland.

E-visum utstedes innen 4 kalenderdager fra dato en utflylt elektronisk søknad er innsendt. Derfor har ethvert «løfte» fra meglere om å fremskynde prosessen med å få «ekspress» e-visum deriblant mot gebyr ingen grunn. Foruten er meglere som hjelper med å få e-visum for enkelte søkere ikke forsikret mot å gjøre feil ved inntasting av personopplysninger i søknaden, noe som senere kan føre til at en utenlandsk reisende får reisenekt ved kryssingen av den russiske grensen.

Vi bør også minne om at e-visum så vel som papirvisum ikke gir garanti at en får reise inn i Russland. Den endelige avgjørelsen om at en utenlandsk statsborger får reise inn i landet tas av grensekontrollstasjoner, noe som generelt samsvarer med internasjonal praksis.

I massemediene kan man finne mange kommentarer om vanskene med å krysse statsgrensen, om utvisning av utenlandske statsborgere fra Russland på grunn av feil i e-visum eller på grunn av brudd på tillatt oppholdsperiode. Analysen av disse årsakene bekrefter at det er praktisk talt bare én årsak nemlig banal uoppmerksomhet og manglende overholdelse av instruksen angående utfylling av e-visumsøknader. Instruksene inneholder detaljerte forklaringer med eksempler på korrekt inntasting av etternavn og navn, herunder med diakritiske tegn og andre personopplysninger. En stor del av instruksen gjelder hvordan en utenlandsk statsborger bør beregne oppholdsperiode og dato for avreise fra Russland for å ikke bli stilt for administrativt ansvar for brudd på den russiske immigrasjonsloven.

Avslutningsvis ville vi understreke at e-visum er utstedt etter personlig søknad fra en utenlandsk statsborger og ikke fra meglerselskaper. Hvor hyggelig en tur til Russland vil være avhenger av at hvor korrekt en søknad er utfylt.